Visos pastatų priežiūros paslaugos

Pastatų techninė priežiūra

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) DARBŲ SĄRAŠAS

 1. Bendrosios konstrukcijos:

1.1. pamatai:
1.1.1.  mūrinių ar monolitinių pamatų smulkių defektų šalinimas;
1.1.2.  plyšių tarp pamatų blokų užtaisymas;
1.1.3.  cokolių smulkių defektų šalinimas ir dažymas;
1.1.4.  kiti nedidelės apimties darbai;

1.2. nuogrindos:
1.2.1.  nuogrindų aplink pastato sienas smulkių defektų šalinimas;
1.2.2.  kiti nedidelės apimties darbai;

1.3. sienos:
1.3.1.    išorinių pastato sienų blokų sujungimo siūlių smulkių defektų šalinimas, užtaisant ištrupėjusias vietas sudėtiniu skiediniu ir užtepant siūlių plyšelius mastika;
1.3.2.  medinių sienų išorinio apkalo taisymas;
1.3.3.  smulkus balkonų, lodžijų remontas;
1.3.4.  kiti nedidelės apimties darbai;

1.4. stogai:
1.4.1.   ruloninės stogo dangos smulkių defektų šalinimas (susidariusių vandens pūslių, įlajų, stogo dangos smulkių defektų šalinimas);
1.4.2.  užlipimo ant stogo angų dangčių ir bokštelių smulkių defektų šalinimas;
1.4.3.  šlaitinių dangos smulkių defektų šalinimas;
1.4.4.  šlaitinių stogų karnizų ir kraigų smulkių defektų šalinimas;
1.4.5.     parapetų  ir  vėdinimo  kanalų  kaminėlių  mūrinio  ir  apskardinimo  smulkių  defektų šalinimas;
1.4.6.  stoglovių nutekėjimo latakų, įlajų išvalymas ir remontas;
1.4.7.  šlaitinių čerpių, šiferio stogų smulkus remontas;
1.4.8.  stogelių virš įėjimo durų smulkus remontas;
1.4.9.  spyrių ir statramsčių įrengimas sijų ir gegnių nusvirimo vietose;
1.4.10.  stogo latakų smulkių defektų šalinimas;
1.4.11.  vėjalenčių smulkių defektų šalinimas;
1.4.12.  šiukšlių ir kitų daiktų valymas nuo stogų;
1.4.13.  ledo varveklių šalinimas nuo karnizų;
1.4.14.  kiti nedidelės apimties darbai;

1.5. laiptinių konstrukcijos:
1.5.1.  laiptinės laiptų turėklų ir porankių remontas;
1.5.2.  ištrupėjusių laiptų ir laiptinių aikštelių užtaisymas;
1.5.3.  medinių laiptų ir pakopų smulkių defektų šalinimas;
1.5.4.  laiptinių langų rėmų smulkių defektų šalinimas;
1.5.5.  laiptinių palangių apskardinimo smulkių defektų šalinimas;
1.5.6.  laiptinės langų įstiklinimas;
1.5.7.  kiti nedidelės apimties darbai.

1.6. įėjimo į namą laiptai ir durys:
1.6.1. ištrupėjusių laiptų pakopų ir aikštelių užtaisymas;
1.6.2. įėjimo į namą ir rūsį durų smulkių defektų šalinimas;
1.6.3. stogelių virš įėjimo į namą valymas ir smulkių defektų šalinimas;
1.6.4. kiti nedidelės apimties darbai.

2. Bendrojo naudojimo patalpos:

2.1. laiptinės:
2.1.1. išdaužytų vietų mūro ir tinko atnaujinimas;
2.1.2. išardytų vamzdynų kanalų apkalo ar kanalų uždengimo durų atnaujinimas ir smulkių defektų šalinimas;
2.1.3. užtaisytų paviršių ir apkalo dažymas;

2.2. koridoriai, holai:
2.2.1.  išdaužytų vietų mūro ir tinko atnaujinimas;
2.2.2.  išardytų vamzdynų kanalų aptako ar kanalų uždengimo durų atnaujinimas;
2.2.3.  užtaisytų paviršių ir apkalo dažymas;
2.2.4.  kiti nedidelės apimties darbai;

2.3.  bendrojo naudojimo virtuvės, prausyklos ir tualetai:
2.3.1.  išdaužytų vietų mūro ir tinko atnaujinimas;
2.3.2.  langų ir durų smulkių defektų šalinimas ir įstiklinimas;
2.3.3.  pertvarų smulkių defektų šalinimas;
2.3.4.  išardytų vamzdynų kanalų apkalo atnaujinimas;
2.3.5.  kiti nedidelės apimties darbai;

2.4.    rūsiai ir pusrūsiai, išskyrus gyventojų nuosavybės teise turimus ar nuomojamus sandėliukus:
2.4.1.  grindų atnaujinimas ar smulkių defektų šalinimas;
2.4.2.  švieslangių ir durų smulkių defektų šalinimas, švieslangių stiklinimas;
2.4.3.  šilumos punktų ir elektros skydinių durų smulkių defektų šalinimas, durų užraktų defektų šalinimas ar keitimas;
2.4.4.  techninių koridorių durų smulkių defektų šalinimas;
2.4.5.  šilumos punktų, elektros skydinių, salių, skalbyklų ir kitų patalpų valymas;
2.4.6.  išgriuvusių rūsių ir pusrūsių pertvarų atnaujinimas;
2.4.7.  išdaužytų vietų grindyse ar sienose atnaujinimas;
2.4.8.  kiti nedidelės apimties darbai.

3. Bendroji inžinerinė įranga:

3.1. šalto vandentiekio tinklai:
3.1.1.  užsikimšusių vamzdynų valymas;
3.1.2.  profilaktinė vamzdynų, uždaromosios armatūros ir įvadų hermetizacijos apžiūra nustatytais terminais;
3.1.3.  profilaktinės apžiūros metu rastų defektų šalinimas;
3.1.4.  prakiurusių vamzdynų užtaisymas arba keitimas, įdedant naują vamzdyno dalį;
3.1.5.  vamzdynų uždaromosios armatūros smulkių defektų šalinimas ar keitimas;
3.1.6.  vamzdynų sujungimų fasoninių dalių keitimas;
3.1.7.  vamzdynų dažymas ir ženklinimas nustatytose vietose;
3.1.8.  kontrolės matavimo prietaisų duomenų tikrinimas ir užrašymas nustatytais terminais;
3.1.9.  namų įvadų ir vamzdyno dalių apšiltinimas ar apšiltinimo smulkių defektų šalinimas;
3.1.10. kiti nedidelės apimties darbai;

3.2. fekalinės kanalizacijos tinklai:
3.2.1.  trūkusių kanalizacijos vamzdynų ir fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje;
3.2.2. užsikimšusių vamzdynų valymas;
3.2.3. hidrodinaminis vamzdynų praplovimas, esant būtinumui;
3.2.4. vamzdynų sandūrų hermetizavimas;
3.2.5. vamzdynų laikiklių įrengimas ar atnaujinimas;
3.2.6. kanalizacijos uždaromosios armatūros priežiūra ir keitimas;
3.2.7. avarijų lokalizavimo ir likvidavimo organizavimas;
3.2.8. kiti nedidelės apimties darbai.

3.3. lietaus kanalizacijos tinklai:
3.3.1.  trūkusių ar užsikimšusių kanalizacijos vamzdžių stovų ar fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje;
3.3.2. užsikimšusių vamzdynų valymas;
3.3.3. vamzdynų laikiklių įrengimas ar atnaujinimas;
3.3.4. trūkusių įlajų keitimas;
3.3.5. latakų ir lietvamzdžių smulkių defektų šalinimas;
3.3.6. latakų ir lietvamzdžių valymas;
3.3.7. kiti nedidelės apimties darbai;

3.4. elektros instaliacija:
3.4.1. elektros instaliacijos, sugedusios ne dėl gyventojų ar kitų asmenų kaltės atnaujinimas, jos priežiūra, užtikrinant saugų elektros energijos vartojimą;
3.4.2. elektros instaliacijos šilumos punktuose, elektros skydinėse ir vandens apskaitos mazguose smulkių defektų šalinimas ar atnaujinimas pagal norminių teisės aktų reikalavimus;
3.4.3. apšvietimo prietaisų ir apšvietimo lempų keitimas šilumos punktuose, elektros skydinėse, vandens apskaitos mazguose ir kitose bendrojo naudojimo patalpose, laiptinėse, bendrojo naudojimo rūsio ar pusrūsio patalpose, salėse;
3.4.4. sugedusių ne dėl gyventojų ar kitų asmenų kaltės apšvietimo prietaisų smulkių defektų šalinimas ar keitimas laiptinėse, koridoriuose ir rūsių ar pusrūsių patalpose;
3.4.5. paketinių jungiklių paskirstymo dėžučių ir kitų įrenginių keitimas ar smulkus defektų šalinimas;
3.4.6. saugiklių, esančių įvadinėse apskaitos skirstomosiose bei laiptinėse įrengtose spintose, kalibravimas ir keitimas;
3.4.7. šynų ir kitų armatūros, esančios įvadinėse apskaitos skirstomosiose ir kitose spintose, elektros skydinėse, smulkių defektų šalinimas ar keitimas;
3.4.8. įžemiklių, įrengimų, įrankių, apsauginių priemonių ir kt. bandymai teisės aktuose nustatytais terminais;
3.4.9. elektros variklių ir kitų elektros įrenginių smulkių defektų šalinimas;
3.4.10. varžų matavimai nustatytais terminais;
3.4.11. bendrojo naudojimo elektros apskaitos prietaisų rodmenų tikrinimas ir užrašymas nustatytais terminais;
3.4.12. kontrolinių apskaitos prietaisų priežiūra;
3.4.13. kiti nedidelės apimties darbai;

3.5.  ventiliacijos kanalai, angos ir kaminai:
3.5.1.  užsikimšusių ventiliacijos kanalų valymas;
3.5.2.  ventiliacijos kanalų viršutinės dalies mūrinio smulkių defektų šalinimas ar atnaujinimas;
3.5.3.  kaminų būklės apžiūra nustatytais terminais;
3.5.4.  kaminų mūrinio ir tinklo smulkių defektų šalinimas;
3.5.5.  kaminų galvučių mūrinio smulkių defektų šalinimas;
3.5.6.  priešgaisrinių kopėčių remontas ir įrengimas;
3.5.7.  kiti nedidelės apimties darbai.

3.6.  šiukšlių šalintuvai:
3.6.1.  šiukšlių šalintuvų vožtuvų remontas;
3.6.2.  kiti nedidelės apimties darbai.