Visos pastatų priežiūros paslaugos

APIE MUS

Apie UAB „Rasų valda“

UAB „Rasų Valda” įmonės, kaip komunalinio ūkio prižiūrėtojos ištakos siekia 1978 metus. UAB „Rasų Valda” juridinių asmenų registre įregistruota 1992 metų liepos 09 d. reorganizuojant iš Rasų seniūnijos Valstybinės įmonės.

     Įmonė eksploatuoja ir prižiūri pastatų inžinerinius tinklus, atlieka einamąjį remontą. Teisė vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimą bendrovei suteikta LR aplinkos ministerijos atestatu Nr. 020. Lietuvos Respublikos valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos atestatais Nr. T-0116 ir Nr. E-0249 suteikė UAB „Rasų Valda“ teisę eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas bei elektros įrenginius.

     Įmonės dispečerinėje tarnyboje įrengta telefonų linija skirta tik klientams, kurios pranešimai įrašomi, esant reikalui analizuojami ir apibendrinami. Registruojamos žodinės, raštiškos ir telefoninės paraiškos remonto ir avariniams darbams, išsiaiškinami savininkų poreikiai ir nesklandumai, užtikrinant teikiamų paslaugų kultūrą, kokybę ir operatyvumą.

     Bendrovės administracija bei techninis skyrius puikiai pasirengę operatyviai vykdyti kasdieninius pastatų priežiūros darbus. Įmonės savo veikloje naudoja šiuolaikinę įrangą, galinčią atlikti sudėtingus darbus.

     UAB „Rasų Valda“ turi visų reikiamų kvalifikacijų specialistus. Bendrovėje įdiegta šiuolaikiška pastatų priežiūros ir ūkio valdymo programa, kuri leidžia pastatų ir būstų savininkams pateikti ketvirtines, metines ataskaitas pagal atskirus namus ar laiptines, darbų grupes. Savitarnos sistemoje skelbiami skelbimai apie planuojamus, bei visus atliktus darbus Jūsų name, taip pat suteikiama didesnė galimybė gauti informacijos apie mūsų paslaugas, numatomus darbus tolimesnei pastato priežiūrai bei sudaryti ateities poreikių planus.

     2012 metais UAB ,,Rasų valda” įdiegta ir sėkmingai veikia kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2008 (Lietuvos standarto statuso žymuo LST EN ISO 9001 : 2008), aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001:2004 (Lietuvos standarto statuso žymuo LST EN ISO 14001 : 2005) bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal OHSAS 18001:2007 reikalavimus.

     UAB “Rasų valda” yra asociacijos “Lietuvos butų ūkis” narė. Asociacijos “Lietuvos butų ūkis” nariai, jų atstovai ir darbuotojai laikosi Elgesio kodekso normų ir jomis vadovaujasi tiek tarpusavio santykiuose, tiek santykiuose su vartotojais, butų ir kitų patalpų savininkais ar trečiaisiais asmenimis.

     Bendrovės veikla yra apdrausta civilinės atsakomybės draudimu.

 Jūsų namai – mūsų namai, rūpinkimės jais kartu!