Visos pastatų priežiūros paslaugos

Renovuojami daugiabučiai namai

UAB “Rasų valda” atnaujinami (renovuojami) daugiabučiai namai

 

Atnaujinimo (modernizavimo) programos tikslas – sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką bei gyventojų gyvenimo kokybę.

Finansavimo šaltinis – Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas) yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis iš Europos regioninės plėtros fondo.

ES daugiabučių namų atnaujinimas

 

UAB “Rasų valda” šiuo metu atnaujinami (renovuojami) daugiabučiai gyvenamieji namai:

1. Kapsų g. 38, Vilnius
2. Krivių g. 25, Vilnius
3. Krivių g. 35, Vilnius
4. K.Vanagėlio g. 14, Vilnius
 5. K.Vanagėlio g. 16, Vilnius
6. Naujininkų g. 6, Vilnius
7. Peteliškių g. 2, Vilnius
8. Peteliškių g. 4, Vilnius
9. Peteliškių g. 7, Vilnius
10. Tyzenhauzų g. 7, Vilnius