Parduodant butą reikės pateikti atsiskaitymo su namo bendrija pažymą

Nuo liepos 1 d. parduodant ar kitaip perleidžiant nuosavybėn butą notarui reikės pateikti atsiskaitymo su daugiabučio namo bendrija pažymą. Toks reikalavimas numatytas Seimo priimtuose Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimuose. Jais įtvirtinta daug namų bendrijoms ir gyventojams aktualių naujovių, teigia pastatų administravimo įmonių grupės „ADMI“ specialistai.

Per 12 mėnesių nuo Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimų įsigaliojimo, t.y. iki 2013 m. liepos 1 d. bendrijos turės priimti naujus įstatus. Ekspertų teigimu, šiais įstatymo pakeitimais iš esmės suvienodinamos bendrijos pirmininko ir namo administratoriaus pareigos bei teisės. Tarp jų – namo bendrosios nuosavybės turto aprašo parengimas, narių susirinkimo sušaukimas, metinio darbų plano ir ataskaitos pateikimas.

„Daugiabučių bendrijų įstatymo pakeitimai supaprastins ir palengvins bendrijų veiklą, be to, aiškiau apibrėžia namo pirmininko atsakomybę, teises ir pareigas“, – sako pastatų priežiūros UAB „ADMI“ direktorius Vidas Paršeliūnas.

Tarp Seimo priimtų daugiabučių bendrijų įstatymo pakeitimų svarbiausi yra šie:

• Buto ir kitų patalpų (pastato) savininkas, parduodamas, dovanodamas ar kitaip perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį butą ar kitas patalpas (pastatą), privalo apie tai pranešti bendrijos pirmininkui (valdybai) ir atsiskaityti su bendrija pagal savo prievoles. Tvirtinant perleidimo sandorius, turi būti pateikta bendrijos pirmininko (valdybos) išduota pažyma apie prievolių bendrijai įvykdymą.

• Bendrijai kreipiantis į teismą nereikės mokėti žyminio mokesčio.

• Bendrijos pirmininku gali būti renkamas ir ne bendrijos narys, t.y. samdomas darbuotojas. Jį renka bendrijos valdyba. Pirmininkui iš esmės keliami tie patys reikalavimai (atsakomybė, pareigos ir teisės) kaip ir namo administratoriui.

• Namo bendrijos narių įgaliotiniai renkami 4 metų laikotarpiui (anksčiau – 2 metų), o pirmininkai – 3 metų kadencijai (anksčiau – 2 metų).

• Neveiklioms bendrijoms gali būti skiriamas administratorius: jei per 12 mėn. nuo kadencijos pabaigos neišrenkamas naujas pirmininkas ir valdyba, ¼ bendrijos narių gali kreiptis į savivaldybę dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo.

• Bendrijoje, kurioje yra 100 ar daugiau narių, turi būti sudaryta ginčų nagrinėjimo komisija.

• Bendrijos nariai įstatuose nustatyta tvarka gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų. Iš anksto raštu pareiškę nuomonę bendrijos nariai yra laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime, registruojami susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimai įsigalioja š.m. liepos 1 dieną. Per 12 mėnesių nuo šios datos bendrijos savo įstatus turės suderinti su naujojo – Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo – reikalavimais.

Apie „ADMI“ įmonių grupę

Pastatų priežiūros įmonių grupė „ADMI“, kurią sudaro UAB „ADMI“, „Naujoji Pilaitė“ ir „Rasų valda“, turi beveik 20 metų veiklos patirtį ir teikia naujoviškas namų priežiūros bei administravimo paslaugas Vilniuje. Grupės bendrovės yra atestuotos daugiabučių namų ir kitų pastatų administratorės. UAB “Rasų Valda” ir UAB „Naujoji Pilaitė“ yra Lietuvos butų ūkio įmonių asociacijos narė.

Tiesiginė nuoroda