Kaip atsisakyti laidinio radijo (radijo taško) paslaugų?

Padaugėjus Lietuvos gyventojų kreipimųsi į Lietuvos Respublikosryšių reguliavimo tarnybą (toliau – Tarnyba) dėl laidinio radijo paslaugų atsisakymo, Tarnyba parengė rekomendacijas dėl laidinio radijo paslaugų teikimo nutraukimo.

Abonentai, norėdami atsisakyti laidinio radijo paslaugų (nutraukti sutartį), apie tai turi pranešti raštu laidinio radijo paslaugų teikėjui prieš 5 darbo dienas. Laidinio radijo paslaugų teikėjas, gavęs abonento prašymą, privalo nemokamai nutraukti šių paslaugų teikimą.

Jei abonentai po sutarties nutraukimo gauna nepagrįstas (pvz., už laikotarpį po laidinio radijo paslaugų teikimo nutraukimo) sąskaitas už laidinio radijo paslaugas, jie turi teisę raštu kreiptis į Tarnybą dėl ginčo su laidinio radijo paslaugų teikėju išsprendimo išankstine ne teismo tvarka.

Kilus bet kokiems klausimams dėl laidinio radijo paslaugų teikimo nutraukimo, abonentus kviečiame kreiptis į Tarnybą el. paštu rrt@rrt.lt arba tel. (8 5) 210 5633.

Su rekomendacijomis galima susipažinti adresu http://www.rrt.lt/lt/duk_899/vartotoju-d.u.k./duk-580.html