Atnaujintos finansavimo sąlygos pagal priemonę “Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais”

Informuojame, kad buvo atnaujintos dujų balionų, naudojamų maistui gaminti daugiabučiuose namuose, keitimo elektra arba gamtinėmis dujomis programos įgyvendinimo sąlygos. Šis dujų balionų keitimas trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose yra dalinai finansuojamas valstybės, bei įtraukti bendrabučio tipo gyvenamieji namai. Visa informacija apie pakeitimus nurodyta pridedamame teisės akte.

Nr. 1-30, 2022-01-17, paskelbta TAR 2022-01-17, i. k. 2022-00641