Keičiasi komunalinių atliekų tvarkymo tarifas

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu nuo 2012 m. kovo 1 d. keičiasi atliekų šalinimo sąvartyne tarifas, jis didinamas 49 proc. (nuo 46,80 Lt/t be PVM iki 69,60 Lt/t be PVM). Atsižvelgdami į šiuos pasikeitimus bei vadovaudamiesi Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių 77.3 punktu UAB „Econovus” priverstas perskaičiuoti UAB „Rasų Valda” gyventojams teikiamų paslaugų įkainius. Nauji įkainiai neviršija Vilniaus miesto savivaldybės patvirtinito maksimalaus atliekų tvarkymo tarifo už vieną kvadratinį metrą.

UAB Ekonovus nauji tarifai