Dėl šachtinių atliekų valymo sistemų

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2019-09-11 d. sprendimu Nr. 1-225 patvirtino Atliekų tvarkymo taisykles, kurios numato kad:

„Daugiabučiam namui ar namų grupei įrengus požeminių ar pusiau požeminių konteinerių aikštelę, šiuose namuose esančios šachtinės atliekų surinkimo sistemos praėjus 1 mėnesiui nebeaptarnaujamos, juose esantys antžeminiai konteineriai po šio termino išimami ir išvežami”.

Detalesnę informaciją rasite pridedame Vilniaus m. savivaldybės rašte Nr. 2020-01-10 Nr. A51-3733/20(3.3.2.26E-ENE).

Kilus klausimams, prašome kreiptis tiesiogiai į Vilniaus m. savivaldybę arba į SĮ ,,Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ Smolensko g. 5, LT-03202 Vilnius, tel. 1895, el.paštas: rinkliava@sivasa.lt