Dėl euro įvedimo

Informuojame kad vykdydami Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-201 patvirtintas Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijas, nuo šiol mokestiniame pranešime galutinę mokėtiną sumą už suteiktas paslaugas skelbiame ir eurais.

Informacija apie visus pastovius tarifus yra paskelbta kiekvieno namo skelbimų lentoje ir savitarnos svetainėje.